ZAPISY INFORMACJE

W celu otrzymania dodatkowych informacji bądź zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt :

SZKOŁA TAŃCA ASTRA

510 379 812 lub szkolaastra@gmail.com

 

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA ASTRA 2018

KLAUZULA RODO
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych tancerze ST ASTRA
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane do promocji Szkoły Tańca Astra.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczęszczania na zajęcia taneczne ST ASTRA . Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, klub/szkoła tańca, nazwa formacji>, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z uczestnictwem w zajęciach oraz turniejach tanecznych mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora, Facebook`u oraz wykorzystane w celu promocji Szkoły. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.Uczestnictwo w zajęciach tanecznych  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć oraz na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i celu.